Przyjmowanie wniosków akredytacyjnych rozpoczynamy 25 czerwca.

2